Live streaming

Plenary session of the Metropolitan Council

T-metropolitana

Tots els títols socials en una nova targeta

Beques a la innovació social

Per a emprenedoria social i tecnològica
Sol·licituds fins el 6 de juny

AMB Mobilitat

All the information about metropolitan transport

Com a casa, enlloc

Ajuts a la rehabilitació

PDUM viewer

Understand and evaluate the different proposals of the plan

AMBici

Pedal the Metropolitan Area of ??Barcelona

Metropolitan air

Viewer and alerts for air pollution

Taxi web

Information for taxi drivers and for users.

Metropolitan studies

Refer to the catalogue

Barcelona opportunity

Business takes place where happiness is found

PDU

Metropolitan Urban Master Plan

Mapa municipis AMB