Direct access:

AMB global search engine

Highlights

| Theme: Climate Change, Sustainability

Hem apagat el web

L'AMB se suma a la campanya "Hora del planeta" apagant durant una hora el seu web corporatiu

| Theme: International Relations | Author: AMB

A more metropolitan Europe

The AMB asks the European Union for policies more oriented to metropolitan areas.

Llaurada i garbellada de les platges

Comencen les tasques de manteniment després d'un hivern ple de temporals.

| Theme: Socio-economic development, Metròpolis

L'alimentació metropolitana

Un informe aprofundeix en el sistema agroalimentari de l'àrea metropolitana

| Theme: Parks

Nous arbusts als parcs

Es plantaran 5238 unitats arreu de tota la xarxa de parcs metropolitans

| Theme: Water, Parks

Dia Mundial de l'Aigua

Les Jugatecambientals organitzen diverses activitats per sumar-se a la iniciativa

| Theme: Biodiversity, Beaches

Respecteu l'eruga zebra

Crida per no eliminar l'eruga zebra, molt beneficiosa per al medi natural de les dunes

| Theme: Biodiversity, Beaches

Més borró a les dunes

Gairebé 100 persones assisteixen a la jornada de plantació a les dunes de Gavà

| Theme: Energy, Eficiència energètica, Transició energètica

Setmana de l'Energia 2017

L'AMB ofereix un total de 9 recursos diferents relacionats amb l'energia.

| Theme: International Relations, Sustainability

MADRE and PANACEA start their work

The MedCities environmental sustainability projects start their first workshops.

| Theme: International Relations | Author: AMB

A more metropolitan Europe

The AMB asks the European Union for policies more oriented to metropolitan areas.

| Theme: International Relations, Sustainability

MADRE and PANACEA start their work

The MedCities environmental sustainability projects start their first workshops.

| Theme: International Relations

MedCities establishes contacts with Libyan representatives

The meetings took place during the General Assembly of ARLEM in Malta.

| Theme: Development Cooperation

The EU welcomes representatives of the new cooperation project in Gambia

Torrelles and the Mbolo Association present a project about social, environmental and economic regeneration for the market in Tujereng, supported by the AMB, in the European Parliament.

| Theme: Development Cooperation

Tenim Drets, Teixim Llibertats

Es presenta el programa metropolità en defensa dels drets humans des del món local.

Llaurada i garbellada de les platges

Comencen les tasques de manteniment després d'un hivern ple de temporals.

| Theme: Parks

Nous arbusts als parcs

Es plantaran 5238 unitats arreu de tota la xarxa de parcs metropolitans

| Theme: Water, Parks

Dia Mundial de l'Aigua

Les Jugatecambientals organitzen diverses activitats per sumar-se a la iniciativa

| Theme: Biodiversity, Beaches

Més borró a les dunes

Gairebé 100 persones assisteixen a la jornada de plantació a les dunes de Gavà

| Theme: Biodiversity, Beaches

Respecteu l'eruga zebra

Crida per no eliminar l'eruga zebra, molt beneficiosa per al medi natural de les dunes

| Theme: Climate Change, Sustainability

Hem apagat el web

L'AMB se suma a la campanya "Hora del planeta" apagant durant una hora el seu web corporatiu

| Theme: Water, Parks

Dia Mundial de l'Aigua

Les Jugatecambientals organitzen diverses activitats per sumar-se a la iniciativa

| Theme: Energy, Eficiència energètica, Transició energètica

Setmana de l'Energia 2017

L'AMB ofereix un total de 9 recursos diferents relacionats amb l'energia.

| Theme: Waste

Millora de la planta de compostatge de Torrelles

Un nou sistema de tractament produirà un compost de més qualitat i reduirà possibles impactes d'olor

| Theme: Pollution

Qualitat de l'aire al Baix Llobregat

L'AMB participa a la "Taula territorial per a la millora de la qualitat de l'aire del Baix Llobregat"

| Theme: Sustainable Mobility | Author: AMB

La bicicleta reclama el seu espai a la metròpolis

La jornada "Bicicleta i espai públic" debat sobre l'adequació de l'espai per a vianants, ciclistes i cotxes.

| Theme: Sustainable Mobility, Vehicles elèctrics

Impuls a la moto elèctrica

Scutum cedeix a l'AMB 3 ciclomotors elèctrics per emprar-los en les flotes municipals metropolitanes

| Theme: Mobility, Sustainable Mobility, Digital Services

AMBtempsbus ara és AMB Mobilitat

L'AMB fa evolucionar la seva app de mobilitat amb noves funcionalitats

| Theme: Sustainable Mobility, International Relations

Bicivia, bona pràctica europea

El projecte de mobilitat sostenible de l'AMB present al nou newsletter del projecte europeu SMART-MR

| Theme: Pollution

Cimera de la Qualitat de l'Aire

Compromís de diverses administracions per reduir un 30% les emissions en 15 anys.

| Theme: Socio-economic development

La ecoinnovació al territori metropolità

Trobada tècnica sobre els nous reptes i oportunitats que suposen l'ecoinnovació i l'economia circular

| Theme: Socio-economic development, Metròpolis

L'alimentació metropolitana

Un informe aprofundeix en el sistema agroalimentari de l'àrea metropolitana

| Theme: Social Policies | Author: AMB

Front comú contra la pobresa energètica

Les administracions pacten un model de conveni per a empreses subministradores i un nou protocol d'actuació

| Theme: Digital Services, Smartcity

Transformació digital de les ciutats

AMB, IBM i Citilab crearan un espai d'innovació per accedir a projectes i desenvolupar prototips

| Theme: Energy, Social Policies

Units contra la pobresa energètica

Els municipis reorienten les seves polítiques en aquest àmbit amb noves propostes d'actuació