Direct access:

AMB global search engine

Pobresa energètica

Per lluitar contra la pobresa energètica, l'AMB disposa del Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica, que vol donar una resposta efectiva a les situacions derivades del tall de subministraments energètics i d'aigua per motiu de falta de recursos econòmics.

Adhesió al programa

El programa, dotat amb 6.000.000 €, té l'objectiu de combatre la pobresa energètica de les famílies mitjançant la col·laboració dels ajuntaments metropolitans i de les companyies subministradores d'electricitat, gas i aigua que operen en aquests municipis.

Informació, requisits i tràmit