Pobresa energètica

Per lluitar contra la pobresa energètica, l'AMB disposa del Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica, que vol donar una resposta efectiva a les situacions derivades del tall de subministraments energètics i d'aigua per motiu de falta de recursos econòmics.

Sobre el programa

Aquest programa és l'eina dissenyada per vehicular les accions de suport als ajuntaments metropolitans en matèria de pobresa energètica. Els objectius principals d'aquest programa pioner a Catalunya són:
  1. Donar cobertura econòmica per evitar talls de subministraments.
  2. Facilitar l'accés dels consumidors econòmicament vulnerables a informació qualitativa i formació respecte les facturacions, mètodes per millorar l'eficiència energètica, tarifes, possibilitats i recursos.
  3. Complementar les accions assistencials dels serveis socials bàsics municipals.
La lluita contra la pobresa energètica s'ha vehiculat mitjançant la signatura de convenis amb els 35 ajuntaments metropolitans (excepte Barcelona, que té el seu propi pla) i 13 empreses subministradores d'aigua, llum i gas. Inicialment, va comptar amb una dotació de 5.000.000 € (any 2015) amb funcionament operatiu de fons únic plurianual fins a exhaurir dotació. Posteriorment, la dotació s'ha ampliat amb 6.000.000 € pel període 2016-2019. La qual cosa suma una dotació total de 11.000.000 €.

El programa actua en dos fronts: actuacions dirigides al pagament de factures a fons perdut a persones amb situació de vulnerabilitat i a la implementació de mesures preventives d'estalvi energètic per:
  1. Millorar l'eficiència energètica i el confort a les llars.
  2. Conscienciar de la necessitat de fer un ús racional de l'energia i de l'aigua.
  3. Optimitzar els serveis contractats adequant les tarifes a les necessitats reals de l'habitatge.

Adhesió al programa

Convenis

Conveni amb el Consorci Metropolità de l'Habitage:

Implementació de mesures preventives d'estalvia energètic

Accions de sensibilització

Coorganització del Congrés Català de Pobresa Energètica