Protecció dels consumidors d'energia

Decret de mesures urgents per a la transició energètica i per a la protecció dels consumidors d'energia
Bombeta
Subject:
Energy Poverty
Public:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Type:
General interest
Edition:
Brochure
Supports:
Electronic

Fullet divulgatiu

Download

Synopsis

Informació per als consumidors sobre els ajuts econòmics que facilita l'Estat per pagar la factura d'electricitat, per reduir-ne el consum a casa i per explicar la necessitat d'utilitzar les energies renovables.

Aquesta publicació fa una adaptació a un llenguatge clar i senzill del Reial decret llei 15/2018 de mesures urgents per a la transició energètica i per a la protecció dels consumidors. Decret elaborat dins de la nova legislació estatal del 2018 relativa a la pobresa energètica.

Author:
Departament de Desenvolupament Social de l'AMB
Publisher:
AMB
Place and date:
Barcelona 2018
Available languages:
Catalan
DL:
B 28453-2018