Polítiques socials

La cohesió social és un dels objectius de l'AMB i és el principi a través del qual es defineixen les polítiques d'assistència als municipis metropolitans per combatre la vulnerabilitat i l'exclusió social. Els tres eixos principals d'aquesta política són la lluita contra la pobresa energètica, la tarifació social i els plans d'ocupació.

Consulta el nou Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023