Font: IERMB a partir de l'EPA, INE

Font: IERMB a partir de l'EPA, INE

Font: IERMB a partir de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social

Font: IERMB a partir de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social

Font: IERMB a partir del Servei Públic d'Ocupació Estatal

Font: IERMB a partir del Servei Públic d'Ocupació Estatal