Next live streaming

Plenary of the Metropolitan Council: March 24th at 12.30 h.

Calendari d'emissions previstes

Plenari del Consell Metropolità

Totes les emissions a les 12.30 h

Gener Febrer Març Abril
Dia 28 Dia 25 Dia 24 Dia 28
Maig Juny Juliol Agost
Dia 26 Dia 30 Dia 28 Sense emissió
Setembre Octubre Novembre Desembre
Dia 29 Dia 27 Dia 24 Dia 22