Next live streaming

Plenary of the Metropolitan Council: November 12th (extraordinary) at 12.30 h.

Calendari d'emissions previstes

Plenari del Consell Metropolità

Totes les emissions a les 12.30 h

Gener Febrer Març Abril
Dia 29 Dia 26 Dia 26 Dia 30
Maig Juny Juliol Agost
Dia 21 Dia 18 Dies 2, 25 i 31 Sense emissió
Setembre Octubre Novembre Desembre
Sense emissió Dia 1
Dia 29
Dia 26 Dia 17