MPGO equipaments Corbera

MPGO equipaments CR
Equipaments existents i previstos del planejament vigent | Equip redactor

Aquest pla té com a finalitat racionalitzar l'ordenació del territori municipal amb la millora de la regulació dels sòls qualificats d'equipament, fent possible el seu desenvolupament i facilitant la concreció dels mateixos, per contribuir a la consolidació de la Vila i, en definitiva, al benestar de la ciutadania.

Area:
32,02ha
Phases:
Aprovació definitiva -
Supervision and coordination:
Josep Maria Carreras (Director dels Serveis d'Urbanisme - AMB), Loles Herrero (Cap del Servei de Planejament urbanístic - AMB)
Drafting team:
G.Mur, R.Okafor i P.Ponsatí (arquitectes - AMB), E.González, L.Collado, B.Gallego i L.Pérez, (estudiants d'arquitectura – AMB).
Municipalities:
Corbera de Llobregat
Legal support:
Pareja Associats, advocats (suport jurídic extern) i Laia Soriano-Montagut, (advocada - AMB)

Description

L'àmbit de la MPGO es correspon amb el sòl qualificat d'equipament pel planejament vigent. La proposta no varia els àmbits qualificats i se centra en la modificació de les Normes urbanístiques (NU) del PGO en relació a la regulació i desenvolupament dels equipaments. Aquestes modificacions consisteixen en: definir la titularitat; clarificar l'assignació d'usos; simplificar les condicions d'edificació, flexibilitzar el règim específic dels aparcaments i adequar el desenvolupament  a les noves determinacions.
La MPGO contempla la regulació del sistema d'equipaments de forma global i completa, flexibilitza el seu desenvolupament i unifica la regulació en l'àmbit metropolità en la forma en què ho fa el PGM, atès que Corbera de Llobregat forma part de l'àmbit territorial de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Les millores en la regulació del sistema d'equipaments de la vila facilitarà el desenvolupament del sistema i contribuirà a dotar de majors serveis el territori, aspecte que incidirà en l'augment de la urbanitat de les àrees residencials, en coherència amb el Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB).
Aquest treball de planejament es basa en un "Estudi sobre l'estat i les necessitats d'equipaments a Corbera de Llobregat", que actualitza la informació sobre l'estat del sistema d'equipaments i avalua les noves necessitats a partir de les previsions de creixement de la població actual i la seva localització, amb vistes a consolidar el model urbà i territorial municipal. Aquest Estudi s'incorpora com un Annex justificatiu de la present MPGO.