MPGM Sant Pancraç

Imatge axonomètrica de la proposta
Imatge axonomètrica de la proposta

L’objecte d’aquest document és integrar i completar el conjunt cívic del parc de Sant Pancraç, garantir la continuïtat del Canal de la Infanta i incrementar el parc d’habitatges i equipaments del municipi.

Area:
6,6 hectàrees
Phases:
Aprovació definitiva -
Supervision and coordination:

Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques: Xavier Mariño i Loles Herrero

Drafting team:

Secció de Planejament i Tràmit de la CPU de l’ADPU: Joan Caba, Jordi Vila, Cristian Gómez, Raül Retuerta, Rhona Okafor, Mikel Berra i Núria Acosta.

Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà SA: Marc Montlleó, Jordi Fuster, Miquel Pybus, Anna Belén Sanchez, Cristina Jiménez, A. Paricio, J. Prats, P. Valerio, V. Sol i P. Hernández.

Via Urbanisme: Enric González i Georgina Vázquez.

Ajuntament: Juan Manuel Bermúdez i Núria Garcia

Municipalities:
Sant Joan Despí

Description

Modificació puntual del Pla general metropolità a l’àmbit del parc de Sant Pancraç a Sant Joan Despí.

La MPPGM proposa completar el parc de Sant Pancraç. Els objectius preliminars que busca la MPPGM són els següents:  

  1. Garantir la continuïtat del passeig del Canal i la seva relació amb el parc i la ciutat, proposant nous edificis que ajudin a configurar aquests nous espais, acompanyin les noves entrades al parc, augmentin el control social i la percepció de seguretat en l’espai públic i ajudin a complementar els serveis del barri.
  2. Integrar el conjunt cívic de Sant Pancraç, fent que el parc sigui l’eix estructurador dels equipaments que té al seu voltant. Per tant, per una banda, es proposa localitzar noves reserves d’equipaments que puguin suplir les necessitats futures de la ciutat i ajudar a configurar el parc. I, per una altra banda, s’habilitarà l’ampliació del parc perquè sigui més accessible i integrat a la ciutat, en especial atenció en la seva relació amb la franja d’equipaments del carrer Tambor del Bruc i el barri de Les Planes.
  3. Incrementar la reserva d’habitatges per donar resposta a les necessitats d’habitatge del municipi i assolir els objectius marcats per la legislació d’habitatge.