Afiliació a la Seguretat Social i noves contractacions als municipis de l'AMB

Afiliació a la Seguretat Social
Subject:
Socio-economic context
Publication date:
Author:
Montserrat Otero i Vidal, Ernest Ruiz i Almar, Montserrat Serrano i Martí, Anna Velasco i Relats, Clàudia Marco i Garcia
Description

L'informe sobre l'Afiliació a la Seguretat Social i noves contractacions és una publicació que presenta de manera detallada les dades dels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. S'inclouen dades sobre afiliació per règims i sectors d'activitat i altres estadístiques que ofereixen una visió de l'evolució de la contractació als municipis de l'AMB.

2023 (4t trimestre)
2022 (4t trimestre)
2021 (4t trimestre)
2020 (4t trimestre)
2019 (4t trimestre)
2018 (4t trimestre)
2017 (4t trimestre)
2016 (4t trimestre)
2015 (4t trimestre)
2014 (4t trimestre)
2013 (4t trimestre)