Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Back
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 5è. Règim de serveis
  Secció
  Secció 1a. Terrenys no edificables de propietat privada
  Article
  Article 141 - Tanques

Article 141 - Tanques


Els espais lliures de propietat particular podran encerclar-se amb tanca en tot el perímetre que limiti amb la via pública, i als seus accessos s'indicarà de manera visible el caràcter particular de la propietat. La part opaca de la tanca no podrà tenir una altura superior a 1 m.