Refugi climàtic Muntanyeta

Categories: Refugi climàtic

Municipalities: Sant Boi de Llobregat

IMG

Pinar de Montclar. Àrea de pineda densa (11.000 m2) ubicada al costat de l'Institut Joaquim Rubió i Ors.

Marker
Sant Boi de Llobregat
Getting there
Transports nearby...
Related facilities