Anàlisi de la gestió sostenible dels prats florits (Fase II)

Estudi de les papallones diürnes
Papallona
Subject:
Biodiversity
Public:
especialitzat
Type:
Informative
Edition:
Studies
Supports:
Electronic

Anàlisi de la gestió sostenible dels prats florits

Download

Synopsis

Aquest informe recull la informació obtinguda durant el segon any del projecte Observatori Metropolità de Papallones mBMS (Metropolitan Butterfly Monitor Scheme, 2020) i una comparativa amb els resultats del 2019. El projecte ha analitzat la relació existent entre la riquesa d'espècies o l'abundància de papallones i el tipus de prats dels parcs urbans (prats seminaturals, prats florits i prats regats) en una sèrie de seccions de terreny específiques distribuïdes pels sis parcs estudiats. Si bé no s'han observat diferències significatives, com més riquesa i abundància d'espècies es constata una tendència positiva als prats seminaturals en comparació amb els altres prats.

Author:
AMB
Publisher:
AMB
Place and date:
Barcelona 2021
Available languages:
Catalan