Renda a la regió metropolitana de Barcelona

| Subject: Economy

Dades del 2020 dels 164 municipis que formen part de la regió metropolitana de Barcelona

Gràfica

L'informe "Característiques de la renda a la Regió Metropolitana de Barcelona, 2020 per seccions censals" presenta la informació de les dades de renda que elabora l'Instituto Nacional de Estadística (INE) amb col·laboració amb l'Agència Tributària (AEAT) per als 164 municipis que formen part de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) al nivell territorial de  les seccions censals. S'inclouen dades de renda neta mitjana per persona i la renda neta mitjana per llar, la distribució de la renda bruta per font d'ingrés i l'índex de renda per llar.

Descarregar l'informe

Related documents