Ampliació de la plataforma Odourmap sobre emissions odoríferes

Ampliació de la plataforma Odourmap per a la identificació de zones potencialment afectades per emissions odoríferes a l'àrea metropolitana de Barcelona
Strategic axis:
Environmental health
Publication date:
Author:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
Collaborators:
Barcelona Regional i Odournet

Ampliació de la plataforma Odourmap per a la identificació de zones potencialment afectades per emissions odoríferes a l'àrea metropolitana de Barcelona

Download

Description

Aquest estudi suposa una continuïtat de fases anteriors en el marc del propi PSAMB, incorporant i estudiant la representativitat de dades en línia de 6 estacions meteorològiques automàtiques. A més s'ha actualitzat la base de dades de les activitats presents a la plataforma Odournet.