Residus: què hi ha després del contenidor?

Imatge de l'activitat
Subject:
Waste, Sustainability
Type:
Educational activity
Public:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure, Formació reglada
When:
From to (Save)
Promoters:
Àrea metropolitana de Barcelona
Programme:
Compartim un futur

Registration

Adaptat a mobilitat reduïda

Description

Aquesta activitat a l'aula està basada en el cicle dels recursos i residus. Es fa èmfasi en la prevenció (reducció, reutilització, reparació, etc.) i en la valorització dels residus després de llençar-los al contenidor corresponent o a la deixalleria. També es desmenteixen alguns mites i fal·làcies que existeixen avui dia sobre aquest tema. Al llarg de l'activitat també es donaran idees de bones pràctiques i eines als participants per tal que millorin els seus hàbits de consum i de gestió dels residus amb l'objectiu de minimitzar-ne la generació i millorar la separació selectiva. Aquesta activitat inclou una versió per a gent gran en la qual es farà un recordatori de la història dels residus i de la seva gestió a l'àrea metropolitana.

Les explicacions, dinamització i recursos de l'activitat són en català. Les explicacions també poden ser en castellà. En cas d'anglès i francès, cal consultar.

Consultar activitats prèvies i posteriors al catàleg.

Durada

1 hora

Horaris

De dilluns a dissabte en horari de matí i tarda, i diumenges al matí segons la petició del centre sol·licitant.

Inscripcions

Cal fer reserva prèvia a través de l'enllaç d'inscripcions.
El període d'inscripcions de cada temporada s'inicia l'1 de juliol.
Durant el mes d'agost no hi ha servei educatiu.

Material que el sol·licitant ha d'aportar:

- Projector o pissarra digital

Objectius

Generals

  • Donar a conèixer l'Àrea Metropolitana de Barcelona, les seves competències i el programa Compartim un Futur.
  • Introduir la gestió ambiental dels residus municipals de l'entorn metropolità per part de l'AMB.
  • Promoure hàbits de consum responsable en la vida diària (casa, oci, feina...).

Específics

  • Donar a conèixer el cicle dels recursos i residus i fer èmfasi en la prevenció i la valorització. 
  • Conèixer el tipus de residus municipals separats de manera selectiva en origen.
  • Introduir els tipus de tractament i valoritzacions dels residus (jerarquia europea).
  • Oferir criteris de prevenció i reutilització per a un consum responsable.
  • Reflexionar sobre la importància de l'acció individual per a la millora ambiental i social.
  • Incidir i augmentar en la probabilitat que es generalitzin socialment els valors i hàbits ambientalment sostenibles.
  • Desmuntar falsos mites i fal·làcies relacionats amb la gestió dels residus.

Adaptació NESE

Consultar-ho a assessoria.compartim@amb.cat

Related publications