Construïm un compostador

Portada
Subject:
Waste
Public:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Type:
Manual
Edition:
Guides
Supports:
Electronic
$bloc_format.format_fitxer.get.("data")

Construïm un compostador

Download

Synopsis

Aquesta publicació conté una guia per construir pas a pas un compostador senzill fent servir fusta reciclada de palets. Comença parlant de la fraccio? orga?nica dels residus dome?stics, de la importa?ncia de la recollida selectiva i de com es poden transformar en un recurs u?til ja que se'n pot fer compost. Tot seguit, s'explica com dissenyar el compostador per tal que pugui funcionar correctament. Finalment, aborda el proce?s de descomposicio? de la mate?ria orga?nica i que? cal fer per obtenir un bon compost. Tambe? es fa esment del malbaratament alimentari i s'exposen estrate?gies per reduir-lo.

Author:
AMB
Place and date:
Barcelona 2021
Available languages:
Catalan