Xarxa de col·lectors d'aigua residual

La xarxa de col·lectors s'esté per tot el territori metropolità i transporta les aigües residuals recollides en el clavegueram a les depuradores.

Municipality:

Imatge de la xarxa de col·lectors

Funcionament

Els col·lectors interceptors recullen les aigües residuals procedents del clavegueram i les transporten a la depuradora corresponent.  

L'aigua normalment es desplaça pels col·lectors simplement per la força de la gravetat. Quan és insuficient, s'utilitzen les estacions de bombament que eleven l'aigua fins a cotes superiors.