Pou Cornellà 14

Pou Cornellà 14

Municipality: Cornellà de Llobregat

Location: Cornellà de Llobregat

Símbol de la instal·lació

Informació sobre l'aqüífer

Fitxes de caracterització inicial, pressions i impactes de les masses d'aigua subterrànies de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA):

Delta del Llobregat
Location
How to get there?
Transport nearby...