Pou Besòs 4

Pou Besòs 4

Municipality: Barcelona

Location: Barcelona

Imatge del pou

Informació sobre l'aqüífer

Fitxes de caracterització inicial, pressions i impactes de les masses d'aigua subterrànies de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA):

Baix Besòs i pla de Barcelona
Location
How to get there?
Transport nearby...