Una proposta d'enfocament al cicle dels materials d'un sistema

Imatge de la publicació
Subject:
Waste
Public:
especialitzat
Type:
Tècnic
Edition:
Studies
Supports:
Electronic

Una proposta d'enfocament al cicle dels materials d'un sistema

Download

Synopsis

Aquest treball realitza una diagnosi de l'estat actual dels cicles de materials a la UPC des de la perspectiva de la prevenció de residus a través de 3 eixos: - Caracteritza els fluxos del metabolisme. - Identifica i avalua els elements que caracteritzen la governança del sistema. - S'aproxima a la percepció social dels residus i de la seva gestió. Es pot aplicar a sistemes complexos com municipis, consells comarcals, etc. Aquesta recerca ha estat subvencionada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona a la Convocatòria d'ajuts a la recerca en prevenció de residus 2010-2011.

Author:
Melani Márquez, Alessandro Meluni, Maria Núñez i Gemma Tejedor
Publisher:
AMB
Place and date:
Barcelona 2013
Available languages:
Catalan