Dipòsit controlat de la Vall d'en Joan

CD interactiu
Imatge de la publicació
Subject:
Waste
Public:
Specialized, General
Type:
General interest
PMES axis:
Energia i canvi climàtic
Recursos i residus
Territori, ecologia i biodiversitat
Edition:
Multimedia
Supports:
Electronic

Dipòsit controlat de la Vall d'en Joan (CD interactiu)

Download

Synopsis

Aquest CD multimèdia explica el funcionament del dipòsit controlat de la Vall d'en Joan, com a instal·lació de tractament finalista dels residus municipals, i les mesures que es van prendre per al seu tancament i la posterior restauració de la zona. També, reflecteix el procés de valorització energètica que es du a terme, la generació d'electricitat a partir de l'extracció del biogàs, així com el tractament de lixiviats per evitar la contaminació del medi circumdant.

El dipòsit es va clausurar l'any 2006, d'acord amb el Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals (PMGRM). Actualment, les actuacions que es duen a terme de restauració persegueixen integrar el dipòsit al massís del Garraf.

Author:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Publisher:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Place and date:
Barcelona 2003
Available languages:
Catalan