Pou Can Barata

Back

Sant Cugat del Vallès

Icona del pou

Pou Can Barata

Location: Sant Cugat del Vallès

Informació sobre l'aqüífer

Fitxes de caracterització inicial, pressions i impactes de les masses d'aigua subterrànies de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA):

Location

How to get there?
Transport nearby...
Prova: $provaURL