Pou 2 Maria Feliu

Pou 2 Maria Feliu

Municipality: Barberà del Vallès

Icona del pou

Informació sobre l'aqüífer

Fitxes de caracterització inicial, pressions i impactes de les masses d'aigua subterrànies de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA):

Ventall al·luvial de Terrassa
Prova: $provaURL