Indicadors de sostenibilitat als parcs

Back

| Subject: Parcs

Nou estudi del PSAMB, ara relacionant amb la definició indicadors ambientals

Portada de l'estudi
Portada de l'estudi
L'AMB ha presentat l'estudi "Sistema d'indicadors ambientals de la xarxa de parcs metropolitans" que s'inclou dins dels diferents estudis del Pla de Sostenibilitat de l'AMB (PSAMB).

Aquest estudi descriu un sistema d'indicadors de sostenibilitat per a la millora de la gestió dels parcs amb el mínim cost ambiental i econòmic amb l'objectiu de proporcionar beneficis directes a la població. L'estudi es converteix en una eina eficaç per fer el seguiment i avaluació dels parcs metropolitans juntament amb altres eines d'avaluació, com ara les enquestes de satisfacció que es fan de manera periòdica.

Els indicadors utilitzats són de diferents tipus: psicològics, esbarjo, esportius, socials, ordenació urbana, ecològics (biodiversitat, connectivitat poblacions) i de regulació (regulació tèrmica,  retenció de carboni), turisme i economia, i salut.

Els resultats del treball mostren que el sistema de parcs metropolitans disposa d'una bona cobertura de serveis ambientals i amb bona complementarietat dels usos que es fan al parc. Així es conclou que el sistema de parcs metropolitans és un sistema robust i multifuncional.

Dirigit a un públic tècnic en general, està previst que a finals del 2015 es pugui disposar d'un document de síntesi en un to comunicatiu divulgatiu, sense perdre el caràcter tècnic de l'estudi de base, que faciliti la lectura i posi en relleu els objectius i les conclusions bàsiques.

Aquest estudi s'ha iniciat des de la Direcció de Serveis Ambientals, en col·laboració amb la Direcció de Serveis d'Espai Públic.

Prova: $provaURL