Habitatge buit, necessitats d'habitatge i recursos existents

Habitatge buit, necessitats d'habitatge i recursos existents a l'àrea metropolitana de Barcelona
Habitatge buit, necessitats d'habitatge i recursos existents
Subject:
Social care
Area:
Àrea metropolitana de Barcelona
Publication date:
Author:
CONFAVC

Estudi

Download

Description

L'informe fa una anàlisi quantitativa i qualitativa de la situació de l'habitatge buit a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'habitatge assequible i la demanda exclosa. De la mateixa manera, planteja polítiques i serveis municipals per activar l'habitatge buit. 

Related links
Prova: $provaURL