Projecte Time4All

| Subject: Social Policies

Trobada a Bèrgam dels socis del projecte on participa l'AMB

Participants de la trobada

El 21 de febrer de 2023, tots els socis del projecte Time4All relacionat amb el reconeixement del dret d'ús del temps, s'han trobat a Bèrgam (Itàlia) per parlar, debatre i intercanviar coneixement sobre la cooperació entre ciutadania, pobles, i ciutats al voltant de les polítiques del temps, per motivar-ne la implementació, i assegurar el reconeixement del dret al temps com un dret de ciutadania. La ciutat italiana de Bèrgam és la líder administrativa d'aquest projecte.

Ara, amb el projecte Time4All, la Xarxa de Governs Locals i Regionals per les Polítiques del Temps creada el 2008 i que forma part d'aquest projecte vol expandir, aprofundir i intensificar la cooperació i els intercanvis entre municipis i regions per millorar els usos del temps: promoure les polítiques del temps entre els municipis europeus contribuint a construir una nova narrativa per Europa i, finalment, promoure la participació ciutadana en la definició, implementació, i avaluació de polítiques del temps.

La participació de l'AMB en aquesta xarxa i en el projecte Time4All, també servirà per impulsar trobades metropolitanes i fomentant la participació i l'intercanvi de bones pràctiques entre els municipis de la metròpolis de Barcelona.

Una nova organització del temps

Les polítiques del temps promouen una millor organització del temps per millorar la salut, la igualtat, la productivitat, i la sostenibilitat de la ciutadania, així com incrementar la participació democràtica. Les institucions locals i regionals poden respondre a una demanda habitual en els darrers anys – que demana una vida més sostenible i igualitària, i una nova relació entre el treball remunerat, el treball de cura i la vida —, a través d'una nova organització del temps.

El projecte Time4All és part del programa CERV de la Comissió Europea, que subvenciona projectes que promouen l'equitat social i els drets de la ciutadania. El projecte espera arribar a 1.700 participants, específicament dones i joventut, que són els col·lectius que més pateixen la pobresa de temps. El projecte durarà dos anys, entre 2023 i 2024, i durà a terme diferents activitats orientades a decisors i decisores públiques, ciutadania, institucions de recerca i altres agents socials:

  • Trobada de llançament a Bèrgam. El projecte Time4All s'inicia amb tots els municipis i regions participants.
  • Actes de networking anuals per generar consciència i establir prioritats comunes per a la Xarxa, inclosos en la Time Use Week internacional el 2023 (del 16 al 20 d'octubre) i el 2024, ambdues a Barcelona.
  • Actes d'intercanvi de bones pràctiques en polítiques del temps. A partir d'aquests actes, s'elaborarà una publicació (la Local and Regional Agenda) i un d'ells inclourà també experiències llatinoamericanes per enriquir l'enfocament europeu.
  • Actes per conscienciar a la ciutadania sobre la importància del temps, incloent la Capital Mundial de Polítiques del Temps (Bolzano, el 2023); promovent la participació ciutadana i organitzant formacions (l'Escola Europea d'Estiu en Temps, que es farà en un format híbrid, online i a Barcelona)

La Xarxa de Governs Locals i Regionals per les Polítiques del Temps inclou, entre altres ciutats a Barcelona, Milà, Bolzano, i Estrasburg, i està oberta a tots els municipis interessats a sumar-s'hi.

Related documents
Related links
Where
Marker
Bergamo, Itàlia