Assessorament en polítiques del temps

| Subject: Social Policies

L'AMB comença a donar suport als municipis en aquesta matèria

Rellotge

L'AMB està impulsant el Pacte Metropolità del Temps, un espai de trobada, intercanvi i governança que vol donar eines als municipis metropolitans per desenvolupar polítiques del temps.

En una primera fase durant aquest any 2022, Sant Cugat del Vallès i Montcada i Reixac han estat els municipis escollits per rebre un assessorament personalitzat en polítiques del temps. La tria ha estat el resultat d'un seguit d'entrevistes en què s'ha tingut en compte el grau d'interès, la diversitat territorial i els àmbits d'actuació.

A Sant Cugat del Vallès s'han dut a terme campanyes de sensibilització vinculades al canvi cultural. Aquest canvi implica abordar la relació entre el temps, la sostenibilitat i la transició ecològica.

D'altra banda, a Montcada i Reixac l'assessorament s'ha focalitzat en les empreses, ja que és un municipi amb un teixit empresarial destacable.

Amb l'objectiu de posar en marxa una política del temps concreta per a cada municipi, es faran dues sessions de treball de dues hores, que poden ser en línia o presencials. La primera sessió estarà dedicada a descriure la necessitat i poder traçar-ne una diagnosi completa. A la segona sessió es definirà la política del temps. 

L'assessorament, que es realitzarà en els propers mesos, aportarà suport tècnic especialitzat en l'àmbit de les polítiques del temps, mitjançant acompanyament per part de la la Barcelona Time Use Initiative (BTUI). Es tracta d'una organització que compta amb àmplia experiència, coneixement i metodologia en l'impuls i implementació de polítiques del temps tant a Catalunya com internacionalment. 

Related documents
Related links