Xarxa geodèsica de l'AMB

Back

Xarxa geodèsica de l'AMB

Technical file card

Les xarxes geodèsiques són infraestructures que consisteixen en una sèrie de punts repartits pel territori, dels quals se'n coneix les seves coordenades amb molta precisió.

La Xarxa Geodèsica de l'AMB actualment consta de 119 vèrtexs geodèsics que es troben al voltant o a l'interior dels Parcs Metropolitans.
Les seves coordenades es van mesurar l'estiu de 2012 amb mètodes GNSS. Estan materialitzats amb un clau de llautó normalitzat que té gravat el text ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, per a la seva identificació inequívoca, i ha estat desplegada utilitzant com a marc de referència la Xarxa Utilitària de l'ICGC.

Les ressenyes que s'ofereixen de cada vèrtex inclouen una descripció de la situació del vèrtex, una fotografia de l'indret on es troba i un croquis de situació, a més de les seves coordenades UTM en sistemes ED50 i ETRS89.

L'objectiu és que a curt termini la Xarxa Geodèsica de l'AMB formi part del Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC), amb la qual cosa les coordenades dels seus vèrtexs tindran el caràcter d'oficials, d'acord amb el Decret 398/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya pel que fa a l'oficialitat i l'ús dels serveis cartogràfics i a les relacions interadministratives i la planificació.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
WMS Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades en format WMS View
HTML Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades en format HTML View
JSON Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades en format JSON View
KMZ Service
  • Catalan
Servei que ofereix les dades en format KMZ View

Data viewer