Percepció d'inseguretat al barri segons edat

Back

Població que valora amb menys de 5 punts la seguretat del seu barri en una escala de 0 (gens de seguretat) a 10 (molta seguretat) segons grup d'edat.

Technical file card

Percentatge de població, de 16 anys i més, que valora amb menys de 5 punts la seguretat del seu barri en una escala de 0 (gens de seguretat) a 10 (molta seguretat), segons grup d'edat, en el conjunt de municipis de l'AMB.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Download
JSON Service
View

More infomation