Mapa topogràfic metropolità 1:1000

Back

Cartografia topogràfica urbana i rural a escala 1:1000 3D

Technical file card

El mapa topogràfic metropolità és una base topogràfica contínua d'escala 1:1000 3D d'àmbit urbà i rural amb cobertura metropolitana.

Es tracta d'una cartografia elaborada per restitució fotogramètrica i treball de revisió de camp a partir de vols fotogramètrics digitals d'aproximadament 7,5 cm de resolució de píxel.

El primer vol fotogramètric corresponent a aquesta sèrie cartogràfica és de l'any 2002. Posteriorment i fins a l'actualitat s'han realitzat diferents vols per tal de mantenir actualitzada la base topogràfica i per ampliar-ne la cobertura territorial. La data de la darrera actualització és diferent per a cada full.

Aquesta cartografia està inscrita a la secció oficial del Registre Cartogràfic de Catalunya (RCC) i, per tant, té el caràcter de cartografia oficial, d'acord amb el Decret 398/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya pel que fa a l'oficialitat i l'ús dels serveis cartogràfics i a les relacions interadministratives i la planificació.

En l'actualitat la sèrie consta de 1.810 fulls.

 • Creation date:
  05.03.15
  Update frequency:
  4 anys
  Data source:
  Vols fotogramètrics
  Geographic area:
  Metropolitan area
  Licence:
  --
Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
WMS Service
 • Catalan
Servei que ofereix les dades del mapa topogràfic metropolità 1:1000 en format WMS View
HTML Service
 • Catalan
Servei que ofereix les dades del mapa topogràfic metropolità 1:1000 en format HTML View
JSON Service
 • Catalan
Servei que ofereix les dades del mapa topogràfic metropolità 1:1000 en format JSON View
KMZ Service
 • Catalan
Servei que ofereix les dades del mapa topogràfic metropolità 1:1000 en format KMZ View
WMTS Service
 • Catalan
Servei que ofereix les dades del mapa topogràfic metropolità 1:1000 en format WMTS View

Data viewer