Despeses de personal

Back

Informació sobre el pressupost destinat a retribucions dels treballadors públics de l'AMB.

Technical file card

Informació sobre la partida econòmica del Capítol 1, destinada a retribuir els treballadors públics de l'AMB, en relació al pressupost total (exclosa la despesa financera).

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
XLS File card
  • Catalan
Download
CSV File card -- Download