Aturats registrats per durada de la demanda i sexe

Back

Nombre d'aturats registrats segons la durada de la demanda d'ocupació i per sexe, en l'àmbit territorial de l'AMB.

Technical file card

L'atur registrat el componen les demandes d'ocupació pendents el darrer dia del mes, excloent les corresponents a les següents situacions: treballadors ocupats, treballadors sense disponibilitat immediata per al treball o en situació incompatible amb el mateix, treballadors que demanen exclusivament una ocupació de característiques específiques, treballadors eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial per desocupació, i els demandants que rebutgin accions d'inserció laboral adequades a les seves característiques.

La durada de la demanda és el temps transcorregut des del dia en què es va produir l?alta com a demandant fins el darrer dia del mes de referència de les dades.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Download
JSON Service
View

More infomation