Emprenedoria a l'àrea metropolitana de Barcelona

Emprenedoria a l'àrea metropolitana de Barcelona
Subject:
Regional and urban economy, Institut Metròpolis
Publication date:
Author:
Sandra Aguilera, Vittorio Galletto, Marc Fíguls
Collaborators:
Jordi Llobet

Emprenedoria a l'àrea metropolitana de Barcelona

Download

Description

L'objectiu del present treball és aproximar el nombre i el perfil de les persones emprenedores autònomes als municipis de l'AMB i la RMB. L'estudi, a més d'oferir dades sobre el nombre de persones per l'AMB, la RMB i el conjunt de Catalunya, analitza també el perfil d'aquestes persones emprenedores i el sector d'activitat en el qual actuen, entre d'altres aspectes.

Prova: $provaURL