Dinàmiques de mobilitat residencial i transformació dels barris a l'àmbit metropolità de Barcelona

Dinàmiques de mobilitat residencial i transformació dels barris a l'àmbit metropolità de Barcelona
Subject:
Urban and social cohesion, Institut Metròpoli
Publication date:
Author:
Fernando Antón-Alonso i Sergio Porcel, Irene Cruz
Collaborators:
Maria Pruna

Dinàmiques de mobilitat residencial i transformació dels barris a l'àmbit metropolità de Barcelona

Download

Description

Els dos objectius principals de la present recerca són analitzar les pautes de mobilitat residencial que s'han produït a la regió metropolitana de Barcelona en els darrers anys i estudiar com aquests canvis han incidit en la consolidació o canvi de l'estructuració socioespacial de la metròpoli.