13.2.2 Relació de mida d'altres empreses amb la marca AMB Parcs

Aquesta és la proporció de mides que seguiran les altres marques respecte la marca AMB Parcs. Les marques aniran aplicades en la seva versió en blanc sobre el fons de color o seguint la normativa de color mostrada anteriorment.