6.B Vehicles sostenibles

6.B.5.4 Model de furgoneta elèctrica Renault Kangoo ZE Maxi amb finestres