7.A.3 Aplicació gràfica als senyals

Capítol dedicat a l'aplicació gràfica als senyals del cicle de l'aigua