4.C.9 Segells

Segell de goma.
Mostra representades a mida real.