• false
  Technical
  Bicivia
  Subject:
  AMB - Institutional
  Public:
  General
  Type:
  Technical
  Format:

15.6.2 Identificació Bicivia

El pictograma i el número que indica la Bicivia en què ens trobem s'escalen verticalment al 200% per contrarestar la distorsió de la perspectiva.

Bicivia