Tècnic superior en gestió urbanística en pràctiques

Convocatòria pública per a la selecció d'un/a tècnic/a superior en gestió urbanística en pràctiques, del grup A, subgrup A1, mitjançant procés selectiu de concurs de mèrits, adscrit/a al Servei de Planejament Urbanístic de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB.

Tipus:
Contractació en pràctiques
Número expedient:
901891/21
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
BOPB 23/04/2021
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte

Enllaços relacionats