Tècnic de tresoreria expert en dades

Back

Convocatòria de procés públic per a la selecció d'un/a tècnic/a superior de tresoreria expert/a en gestió de dades, del grup A, subgrup A1, nivell 20 C de complement de destinació adscrit/a al Servei de Tresoreria de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.


  • Tipus: Convocatòria interinatge
  • Número expedient: 900823/19
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14

Enllaços relacionats

Prova: $provaURL