Tècnic de tresoreria expert en dades

Convocatòria de procés públic per a la selecció d'un/a tècnic/a superior de tresoreria expert/a en gestió de dades, del grup A, subgrup A1, nivell 20 C de complement de destinació adscrit/a al Servei de Tresoreria de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Tipus:
Convocatòria interinatge
Número expedient:
900823/19
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
BOPB 27.05.2019
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte

Enllaços relacionats