Enginyer tècnic en topografia

Convocatòria de concurs específic de mèrits, obert a la mobilitat interadministrativa, per a la provisió d'un lloc de treball d'enginyer/a tècnic/a en topografia, del grup A, subgrup A2, nivell 22 de complement de destinació, adscrit al Servei d'Informació i Estudis Territorials de la Direcció de Serveis d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Tipus:
Provisió llocs i mobilitat
Número expedient:
901560/18
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
DOGC 22.01.2019
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte

Enllaços relacionats