Enginyer tècnic en topografia

Back

Convocatòria de concurs específic de mèrits, obert a la mobilitat interadministrativa, per a la provisió d'un lloc de treball d'enginyer/a tècnic/a en topografia, del grup A, subgrup A2, nivell 22 de complement de destinació, adscrit al Servei d'Informació i Estudis Territorials de la Direcció de Serveis d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.


  • Tipus: Provisió llocs i mobilitat
  • Número expedient: 901560/18
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14

Enllaços relacionats

Prova: $provaURL