Responsable de Suport Jurídic

Convocatòria pública per a la provisió del lloc de treball de Responsable de Suport Jurídic adscrit/a a la Coordinació de Secretaria depenent la Secretaria General de l’AMB, del grup A, subgrup A1, nivell retributiu 26, mitjançant el procediment de lliure designació obert a la mobilitat  interadministrativa.

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud electrònica de participació mitjançant instància genèrica i adjuntant la documentació requerida a les bases.

Instància gènerica
 

Avís

S’amplia el termini de presentació de sol·licituds fins al 23 d’abril de 2024.

Tipus:
Mobilitat interadministrativa
Número expedient:
901128/24
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (09:00 a 14:00 h.)
Estat:
Resultats
Publicació:
DOGC 26.03.24
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte