Avís

Per a presentar al·legacions o recursos:
Cerqueu el tràmit administratiu corresponent

Consultes, queixes i propostes a l'AMB

Dades personals

Document d'identificació personal

Adreça

Dades de contacte

Motiu

Voleu adjuntar cap fitxer com a suport a la vostra comunicació?

Es poden adjuntar fins a un màxim de 5 fitxers, amb una mida màxima de 0.3Mb per fitxer i un total de 0.3Mb en conjunt. Els formats admesos són PDF, Word, Excel, JPG i PNG.


Protecció de dades

Us informem que les vostres dades seran incorporades a una base de dades responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per portar a terme el tràmit i la sol·licitud. Les vostres dades no seran cedides a tercers i un cop donada resposta seran conservades per obligació legal com a part del registre d'expedients de l'AMB. Per a més informació, consulteu la nostra Política de privacitat.

Per tal d’accedir, rectificar o suprimir les vostres dades i exercir la resta dels vostres drets podeu adreçar-vos a Serveis Jurídics, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, carrer 62, núm. 16-18, edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona, adjuntant una còpia del DNI, o bé a través instància genèrica del portal web.