Igualtat de gènere

Informació sobre el projecte tècnic II Pla d'igualtat de gènere de l'AMB i ens dependents (IMET i IMPSOL), aprovat per la Junta de Govern en data 30 d'abril de 2019.

Prova: $provaURL