Tècnic superior arquitecte

Convocatòria de processos selectius en execució de l'oferta pública extraordinària d'estabilització d'ocupació temporal.

Nombre de places convocades:

Pel sistema de concurs de mèrits: 47 places de la plantilla de l'AMB

Pel sistema de concurs oposició: 17 places de la plantilla de l'AMB. 

Calendari de la convocatòria d’estabilització:

Fase d’oposició.

Dia i hora 17.04.2024 de 12 a 14 h.

Universitat de Barcelona - Facultat de Dret. Edifici principal. Aula Victoria Kent.
Avinguda Diagonal, 684 Barcelona

Avís

Els aspectes legislatius continguts en el temari de la fase d’oposició, s’entendran referits a la legislació vigent a data de publicació d’aquest anunci, 12 de febrer 2024. Les lleis a considerar en el tema 18 són la LLEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat i el DECRET 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya. Així mateix, els aspectes propis de l’AMB també s’entendran referits als documents publicats a la mateixa data d’aquest anunci, inclòs el PDUM aprovat inicialment el 21 de març de 2023. Excepcionalment, les referències al PAM, s’entendran referides al PAM 2019-2023.

Tipus:
Convocatòria d'estabilització
Número expedient:
903514/22
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14 h)
Estat:
Resultats
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte

Enllaços relacionats