Gestió de projectes de sistemes d'informació

Back

Convocatòria de procés públic per a la selecció d'un/a tècnic/a de gestió de projectes de sistemes d'informació, del grup A, subgrup A2, nivell 22 de complement de destinació adscrit/a al Servei d'Innovació de l'Oficina Tècnica de Gerència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.


  • Tipus: Convocatòria interinatge
  • Número expedient: 900885/19
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14

Presentar-se al procés de selecció

Tramitació presencial
És obligatori fer servir el formulari-model de sol·licitud de participació, que trobareu fent clic al botó "Anar al tràmit" i adjuntar la resta de documentació requerida.

Tramitació en línia La sol·licitud es fa a través del formulari electrònic, al que podreu accedir fent clic al botó "Anar al tràmit" i per tant, només haureu d'adjuntar la resta de documentació requerida.

Documents requerits

  • Currículum Vitae
Anar al tràmit