Concurs ETOP per mobilitat interadministrativa

Back

Concurs específic de mèrits, obert a la mobilitat interadministrativa, per a la provisió d'un lloc de treball d'enginyer/a tècnic/a d'obra pública, del grup A, subgrup A2, nivell 16 de complement de destinació, adscrit al Servei de Platges de la coordinació de Serveis de Promoció i Conservació de l'Espai Públic de la direcció de Serveis de l'Espai Públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.


  • Tipus: Convocatòries places fixes
  • Número expedient: 900675/18
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14

Enllaços relacionats