Cap de Supervisió de Concessions

Back

Concurs públic per a la provisió d'un lloc de comandament de cap del Servei de Supervisió de Concessions, del grup A, subgrup A1, nivell 26 de complement de destinació, adscrit/a a la Direcció de Serveis del Cicle de l'Aigua de l'AMB.


  • Tipus: Convocatòries places fixes
  • Número expedient: 901557/17
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14

Enllaços relacionats